Onboarding – 4c niezbędne we współczesnej firmie

Każda firma potrzebuje jak najlepszych pracowników. To od nich zależy sprawność w codziennej pracy oraz profesjonalny wizerunek przedsiębiorcy. Nietrafiona rekrutacja może być katastrofalna w skutkach, na długie miesiące pozostawiając firmę z problemami do rozwiązania.

Jak już firma znajdzie odpowiedniego pracownika, powinna szczególnie zatroszczyć się o jego wdrożenie do zespołu. Tylko dzięki profesjonalnemu i sprawnemu onboardingowi – bo tak nazywa się ten proces – nowo przyjęty pracownik może w krótkim czasie stać się pełnoprawnym i w pełni efektywnym członkiem zespołu.

Wdrożenie pracownika może przybrać różne formy. Na pewno niezbędne jest wdrożenie nowego pracownika w kwestie formalne: szkolenie bhp, badania medycyny pracy, szkolenia stanowiskowe. Często firmy organizują też szkolenia wewnętrzne, polegające na wyjaśnieniu technicznej i organizacyjnej strony codziennego funkcjonowania: obsługa firmowego CRM-a, wskaźniki, normy. To jednak za mało, by powiedzieć, że mamy do czynienia z onboardingiem z prawdziwego zdarzenia. W procesie tym, rozumianym jako przyjmowanie nowego członka zespołu, niezbędne jest poświęcenie dużej uwagi kwestiom “miękkim”, tj. kulturze firmowej i relacjom między pracownikami.

Bardzo popularnym i jednocześnie systematyzującym w zrozumiały sposób zagadnienie onboardingu jest podejście “4c”, zakładające, że onboarding składa się z czterech faz:

  1. Compliance
  2. Clarification
  3. Culture
  4. Connections

Szczegółowy opis każdego z powyższych zagadnień dostępny jest w artykule Jak przeprowadzić onboarding? Model “4 x C”.

Podsumowując: współczesny HR polega nie tylko na rekrutowaniu pracowników, ale też na szeregu działań zmierzających do zmniejszenia wskaźników rotacji personelu. Dlatego metodycznie, planowo przeprowadzane wdrożenie nowo zatrudnionych staje się zadaniem strategicznym dla zespołów działów kadr.

Onboarding to nie tylko świat korporacji – zarządzający każdą, nawet małą firmą, powinni przeanalizować “employee journey” – ścieżkę, jaką potencjalny pracownik przechodzi od pierwszego spotkania z przyszłym pracodawcą po okres obejmujący kilka-kilkanaście miesięcy po podpisaniu umowy o pracę.